Suomen suurimmat perintäyritykset – Top 5

Suomessa perintää voivat harjoittaa vain luvan saaneet toimijat. Käytännössä yritykset ja julkiset toimijat voivat periä maksamattomia saatavia myös itse maksumuistutuksilla, mutta useimmiten perintätoimet on ulkoistettu perintätoimistoille, joiden pelotevaikutus ja toimintaresurssit ovat huomattavasti tavallisia yrityksiä suurempi.

Suomen suurimmat toimijat

Suomen suurimmat perintätoimistot ovat ulkomaisessa omistuksessa olevia suuryrityksiä, joista useat ovat listautuneet myös pörssiin. Esimerkiksi Lindorff, Aktiv Kapital ja Intrum Justitia toimivat ympäri Eurooppaa, ja niiden vuosittainen liikevaihto yltää useisiin satoihin miljooniin euroihin. Muita suuria Suomessa toimivia perintätoimistoja ovat esimerkiksi OK Perintä ja Svea Perintä, joilla kummallakin on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Perintäpalvelut

Kaikki suuret perintätoimistot tarjoavat palveluitaan sekä yrityksille, yhteisöille että yksityisille asiakkaille. Palveluihin kuuluvat kaikki normaalit perintätoimet eli maksumuistutusten lähettäminen, kirje- ja puhelinperintä sekä mahdolliset oikeustoimet.

Yritykset auttavat asiakkaitaan tarvittaessa myös muutenkin, perintään liittyvät lakipalvelut ja saatavien kotouttamiseen vaadittavien ulosottotoimien kuten pakkohuutokauppojen järjestämiseset ovat tänäpäivänä osa yritysten liiketoimintaa.

Kaikkia perintätoimia voidaan suorittaa paitsi kotimaassa niin myös ulkomailla tyypillisesti ainakin muissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja useimmissa Euroopan maissa.

Yhä useampi suuryritys ja kunnallinen toimija on ulkoistanut myös kaiken laskutustoimintansa perintätoimistolle laskutusvolyymien kasvaessa. Siten perintätoimiston kuoressa saattaa tulevaisuudessa yhä useammin olla normaali lasku ns. karhuamiskirjeen sijaan. Tämä on osa perintätoimistojen pyrkimystä karistaa niihin liitettyjä ikäviä mielikuvia ja vahvistaa asemaansa laaja-alaisina luotonhallinnan ja maksuvalvonnan toimijoina.

Erikoispalvelut

Varsinkin suuret perintätoimistot ovat viime vuosina laajentaneet toimintaansa perinteisten perintätoimien lisäksi erilaisten luotonhallinnan erikoispalveluiden kuten luottopäätös- ja asiakasvalintapalveluiden suuntaan.

Kaikki Suomen top 5 perintätoimistot tarjoavatkin asiakkailleen laaja-alaisia palveluita myös perinteisten perintäpalveluiden ulkopuolella. Monet yrityksistä myös ostavat epävarmoja saatavia yrityksiltä, jolloin yritys voi tulouttaa saatavat, vaikkei maksua olisi vielä saatu velalliselta.

Kommentoi

captcha *