Kirjeperintä

Kirjeperintää käytetään ensimmäisenä perintäkeinona, kun henkilö jättää maksuvelvoitteensa hoitamatta. Perintäkirjeen saa useimmiten kahden viikon sisällä eräpäivän umpeutumisesta ja siitä peritään tyypillisesti noin viiden euron huomautusmaksu. Kirjeperinnällä pyritään saamaan velall
Lue lisää →

Ilmainen perintä

Perintätoiminta on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Yritykset ja julkiset toimijat voivat kuitenkin lain mukaan periä erääntyneitä saatavia itse, mutta yleensä perintätoimet on ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle. Useimmiten asiakkaalle lähetetään ensin maksukehotus, jossa on maini
Lue lisää →

Perintä prosessina

Perinnällä tarkoitetaan maksamattomien saatavien perimistä velalliselta vapaaehtoisuuteen pohjautuvin keinoin. Perintä on Suomessa luvanvaraista toimintaa, jota harjoittaa yritysten puolesta tyypillisesti perintätoimistot. Perintäprosessista on säädetty perintälaissa, minkä lisäksi pe
Lue lisää →