Perintä prosessina

Perinnällä tarkoitetaan maksamattomien saatavien perimistä velalliselta vapaaehtoisuuteen pohjautuvin keinoin. Perintä on Suomessa luvanvaraista toimintaa, jota harjoittaa yritysten puolesta tyypillisesti perintätoimistot. Perintäprosessista on säädetty perintälaissa, minkä lisäksi pe
Lue lisää →

Tietoa perinnästä

Perinnällä tarkoitetaan maksamatta jääneiden laskujen perimistä perintälaissa tarkoitetulla tavalla ja keinoin. Perinnän tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntyneet saatavat vapaaehtoisesti, joten tuomioistuimen päätöksellä tai ulosoton kautta haetut saatavat jäävät perint
Lue lisää →