Ulosotto

Ulosotolla tarkoitetaan viranomaisen toimeenpanemaa laiminlyödyn velvoitteen eli useimmiten rahasaatavan täytäntöönpanoa. Vireillepanosta lähetetään velalliselle yleensä aina ilmoitus, jolloin velallisella on mahdollisuus vaikuttaa päätöksenteon pohjana käytettävien tietojen oikeellis
Lue lisää →