Tällainen on uusi perintälaki

Vuosi sitten 16.3.2013 Suomi uudisti perintälakiaan. Tämä on herättänyt paljon keskustelua, mutta kuluttajan kannalta muutos on pääasiassa suotuisa. Mutta mikä oikeastaan muuttui? Monikin asia. Lue tämä, niin tiedät, miltä sinun oikeutesi velallisena nykyään näyttävät.
Lue lisää →

Vertaislainat ja perintä

Kannattaako vertaislainaa hakea? Tämä laina-alan nouseva innovaatio herättää monissa epäluuloa etenkin, koska  se operoi lain ja säädösten harmaalla alueella. Onko vertaislainoilla tulevaisuutta?
Lue lisää →

Laskujen perintä

Kuten kaikki tietävätkin, on laskut maksettava ajallaan eräpäivään mennessä. Laskujen maksamatta jättäminen johtaa ikäviin seurauksiin, joista laskujen eli saatavien perintä ei varmaankaan ole hauskimmasta päästä.
Lue lisää →

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä eli luottotietomerkintä on luottotietorekisteriin talletettu tieto siitä, ettei henkilö ole suoriutunut kaikista maksuvelvoitteistaan kunnialla. Rekisterin pääasiallisena tarkoituksena on auttaa luotonantajia ja yrityksiä välttämään luottotappioita toiminnassaan ta
Lue lisää →

Kirjeperintä

Kirjeperintää käytetään ensimmäisenä perintäkeinona, kun henkilö jättää maksuvelvoitteensa hoitamatta. Perintäkirjeen saa useimmiten kahden viikon sisällä eräpäivän umpeutumisesta ja siitä peritään tyypillisesti noin viiden euron huomautusmaksu. Kirjeperinnällä pyritään saamaan velall
Lue lisää →

Maksusuunnitelma

Kun henkilö laiminlyö maksuvelvoitteensa, saatava siirtyy ulosottoon, eli ulosottoviranomaisten perittäväksi. Pyrkimyksenä on aina yrittää vapaaehtoista suoritusta ennen kuin omaisuutta aletaan ulosmitata. Tätä varten ulosottoviranomainen tekee velallisen kanssa kirjallisen maksusuunn
Lue lisää →

Ilmainen perintä

Perintätoiminta on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Yritykset ja julkiset toimijat voivat kuitenkin lain mukaan periä erääntyneitä saatavia itse, mutta yleensä perintätoimet on ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle. Useimmiten asiakkaalle lähetetään ensin maksukehotus, jossa on maini
Lue lisää →

Ulosotto

Ulosotolla tarkoitetaan viranomaisen toimeenpanemaa laiminlyödyn velvoitteen eli useimmiten rahasaatavan täytäntöönpanoa. Vireillepanosta lähetetään velalliselle yleensä aina ilmoitus, jolloin velallisella on mahdollisuus vaikuttaa päätöksenteon pohjana käytettävien tietojen oikeellis
Lue lisää →

Sain maksumuistutuksen, mitä tehdä?

Maksumuistutus lähetetään tyypillisesti kahden viikon sisällä maksun erääntymisestä. Jos asiakas on jo maksanut laskun tai ei ole koskaan saanut alkuperäistä laskua, hänen tulisi olla yhteydessä sen lähettäneeseen yritykseen asian selvittämiseksi ja laskun aiheettomuuden toteamiseksi.
Lue lisää →

Puhelinperintä

Perinteisen kirjeperinnän ohella tai lisäksi voidaan turvautua puhelinperintään, eli velalliseen pyritään vaikuttamaan henkilökohtaisesti puhelimen välityksellä. Tavoitteena on solmia velallisen kanssa maksusopimus, jolla velka voidaan hoitaa pois vapaaehtoisesti ilman ulosottoa ja ma
Lue lisää →