Ilmainen perintä

Perintätoiminta on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Yritykset ja julkiset toimijat voivat kuitenkin lain mukaan periä erääntyneitä saatavia itse, mutta yleensä perintätoimet on ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle.

Useimmiten asiakkaalle lähetetään ensin maksukehotus, jossa on maininta saatavan perinnän siirtymisestä perintätoimistoon, jos saatavaa ei makseta määräaikaan mennessä, jonka jälkeen saatava siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi.

Perintätoimistoa valitessa kannattaa vertailla eri toimistoja, koska hintatasossa ja luotettavuudessa saattaa olla suuria eroja.

Osa Suomessa toimivista perintätoimistoista tarjoaa yrittäjille myös maksutonta perintäpalvelua, jossa kaikki perintäkulut veloitetaan velalliselta. Myös näissä palveluissa on kuitenkin eroja erityisesti palvelun todellisen maksuttomuuden osalta. Kannattaa myös huomioida, että myös perintätoimiston luototiedot on hyvä tarkistaa ennen sopimuksen tekemistä.

Usein isoilla ja tunnetuilla perintätoimistoilla on myös suurempi pelotevaikutus, eli ne saavat perittyä saatavat suuremmalla todennäköisyydellä kuin pienet, vähemmän tunnetut toimistot.

Aidosti maksuton perintä

Aidosti maksuttomassa perinnässä toimeksiantajan eli saataviaan perivän yrityksen maksettavaksi ei lähtökohtaisesti jää lainkaan perinnästä aiheutuvia kuluja. Toisin sanoen perintätoimisto ei peri perintäkuluja myöskään toimeksiantajalta, jos velallinen ei maksukyvyttömyytensä takia pysty niitä maksamaan.

Palvelutarjoajan tulee kuitenkin noudattaa palveluntarjoajan toimitusehtoja kokonaisuudessaan ja toimia yhteistyössä perintätoimiston kanssa muun muassa toimittamalla sille kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Aidosti maksuttomassa perintätoiminnassa toimeksiantajalta voidaan periä perinnästä maksu vain tietyissä erikoistilanteissa kuten silloin, kun perintä peruutetaan toimeksiantajan toimesta tai hän ei toimita perintätoimistolle vaadittuja tietoja tai asiakirjoja.

Kannattaa myös muistaa, että myös aidosti maksuttomasta perinnästä voi aiheutua kuluja, jos perintätoimeksianto osoittautuu aiheettomaksi. Samoin tilanteessa, jossa perintä ei johda tuloksiin, toimeksiantaja on vastuussa jatkotoimenpiteistä, jotka ovat maksullisia.

Vuosimaksulliset perintäpalvelut

Täysin maksuttomien perintäpalveluiden lisäksi on olemassa myös lukuisia vuosimaksullisia perintäpalveluita, joita tarjoavat perintätoimistot ja yrittäjien etujärjestöt. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenilleen ilmaiset perintäpalvelut käytännössä jäsenmaksun hinnalla. Tyypillisesti perintätoimistojen perinnästä perimä vuosimaksu on muutamia satasia.

Kommentoi

captcha *