Kirjeperintä

Kirjeperintää käytetään ensimmäisenä perintäkeinona, kun henkilö jättää maksuvelvoitteensa hoitamatta. Perintäkirjeen saa useimmiten kahden viikon sisällä eräpäivän umpeutumisesta ja siitä peritään tyypillisesti noin viiden euron huomautusmaksu.

Kirjeperinnällä pyritään saamaan velallisesta maksu vapaaehtoisesti ilman viranomaistoimenpiteitä.

Toisinaan kirje- ja puhelinperintää käytetään myös yhdessä, jolloin perinnän teho paranee, kun velallisen kanssa voidaan neuvotella myös henkilökohtaisesti.

Kirjeperintää hoitavat velkojan puolesta perintään erikoistuneet yritykset. Tyypillisesti perintäkirjeitä lähetetään yksi tai kaksi ennen jatkotoimiin ryhtymistä.

Kirjeperinnän periaate

Perintäkirjeen tarkoituksena on saada velallinen ottamaan yhteyttä perintätoimistoon, jotta maksamatta jääneen saatavan hoitamisesta ja maksusuunnitelmasta voidaan sopia.

Perintäkirje on määrämuotoinen ja noudattaa perintälaissa asetettuja vaatimuksia. Kirjeestä tulee selvitä muun muassa, että maksun perintä on siirtynyt perintätoimistolle sekä mahdolliset jatkotoimet, jos vapaaehtoista maksua ei saada.Muita pakollisia tietoja ovat tiedot velkojasta sekä perittävänä olevasta saatavasta.

Tyypillisesti perintäkirjeessä annetaan velalliselle tietty määräaika hoitaa saatavan maksu, jonka jälkeen velka siirretään ulosottoon. Tämä määräaika voi olla esimerkiksi 10 päivää. Kirjeessä eritellään myös perintäkulujen ja viivästyskorkojen määrä.

Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan toimijan tulee lain mukaan noudattaa perinnässä hyvää perintätapaa, eli velalliselle ei saa koitua perinnästä kohtuuttomia kuluja tai kohtuutonta haittaa.

Mitä kirjeperinnän jälkeen?

Jos kirjeperinnällä ei päästä toivottuun lopputulokseen, voidaan perintää jatkaa puhelinperintänä tai ryhtyä viranomaistoimiin saatavan perimiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa velan siirtämistä ulosottoon, mikä tarkoittaa velallisen kannalta lisäkustannuksia ja maksuhäiriömerkintää.

Puhelinperintää ei yleensä käytetä, jos maksamatta oleva saatava on summaltaan kovin pieni (alle sata euroa), koska puhelinperinnästä aiheutuneet kulut siirtyvät velallisen maksettaviksi.

Velallisen kannalta olisikin järkevintä sopia maksusta yhdessä velkojan kanssa. Kannattaa myös muistaa, että erääntyneistä saatavista kertyy kaiken aikaa korkoa.

Ulosottoviranomaisen hoidettavaksi siirrettyä asiaa ei myöskään enää voida sopia vapaaehtoisjärjestelyin velallisen ja velkojan välillä, vaikka velallinen sitä pyytäisikin.

Kommentoi

captcha *