Laskujen perintä

Kuten kaikki tietävätkin, on laskut maksettava ajallaan eräpäivään mennessä. Laskujen maksamatta jättäminen johtaa ikäviin seurauksiin, joista laskujen eli saatavien perintä ei varmaankaan ole hauskimmasta päästä.

Maksumuistutukset ovat käytössä ennen perintää

Jos nyt jostain syystä maksu viivästyy hieman tai unohtuu kokonaan maksamatta, eivät saatavat siirry kuitenkaan heti välittömästi perintään, vaan ensin käytössä ovat maksumuistutukset. Maksumuistutus on vielä yleensä velkojan itsensä lähettämä huomautus laskun maksamattomuudesta ja pyynnöstä hoitaa asia kuntoon pikapuoliin.

Jos lasku kuitenkin maksumuistutuksesta huolimatta jää maksamatta, voidaan lasku siirtää saatavien perintään.

Laskujen perintää hoitavat perintätoimistot

Velkojat suorittavat vain harvoin itse laskujen perintää, vaan asialla on melkein aina jokin perintätoimisto, joita toimii Suomessa useita. Perintätoimiston ensisijainen tehtävä on lähettää velalliselle maksuvaatimus, joka jo aiheuttaa ylimääräisiä kuluja velalliselle.

Näiden maksuvaatimusten lisäksi perintätoimisto yrittää yleensä olla yhteydessä velalliseen myös puhelimitse, sillä kaikkien näiden toimenpiteiden perimmäisenä tarkoituksena on saada velallinen hoitamaan rästiin jääneet maksunsa vapaaehtoisesti.

Jos maksua ei kuitenkaan vielä maksuvaatimuksen ja puhelimitse tehdyn yhteydenoton jälkeen kuulu, otetaan käyttöön järeämmät toimet.

Oikeudellinen perintä astuu mukaan kuvioon

Jos laskua ei saada hoidettua vapaaehtoistoimin kuntoon, voidaan käyttää oikeudellista laskujen perintää. Tähän tosin lähdetään harvoin pienten summien kohdalla ja monet laskut on muutoinkin lailla säädetty suoraan ulosottokelpoisiksi.

Oikeudellisen perinnän kautta mistä tahansa velasta tai laskusta saadaan ulosottokelpoinen.

Oikeudellisen perinnän ja ulosoton kulut nostavat velalliselle maksettavaksi tulevaa summaa, joten laskujen maksaminen sovittuna aikana lienee kaikissa tapauksissa se kannattavin vaihtoehto.

Myy laskusi meille

Rahat nopeasti tilille kun myyt laskusi meille.

Haluatko muuttaa laskusi heti rahaksi? Ota yhteyttä ja voit saada rahat tilille jopa 24 tunnissa.

Ota yhteyttä!