Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä eli luottotietomerkintä on luottotietorekisteriin talletettu tieto siitä, ettei henkilö ole suoriutunut kaikista maksuvelvoitteistaan kunnialla.

Rekisterin pääasiallisena tarkoituksena on auttaa luotonantajia ja yrityksiä välttämään luottotappioita toiminnassaan tarjoamalla tietoa yksityishenkilöiden maksukyvystä, taloudellisesta asemasta ja sitoumusten hoitokyvystä.

Suomessa luottotietorekisteriä ylläpitävät ja luottotietotoimintaa harjoittavat Soliditet Finland ja Suomen Asiakastieto Oy. Jokaisella yksityishenkilöllä on oikeus pyytää luottotietoyhtiöltä kerran vuodessa maksuton selvitys siitä, mitä tietoja itsestä on talletettu ja kuinka pitkään rekisteriin merkityt tiedot säilytetään.

Rekisteriin voidaan lain mukaan merkitä ainoastaan negatiivisia tietoja, joten esimerkiksi tietoa maksusitoumusten esimerkillisestä hoitamisesta ei voida rekisteröidä.

Maksuhäiriömerkinnän syntyminen

Luottotietomerkintä voidaan luottotietolain perusteella rekisteröidä tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimituksella.

Pelkkä maksun laiminlyönti ei siis yksin riitä maksuhäiriömerkinnän syntymiseen eikä sellaista voida merkitä yksityishenkilön tietoihin hänen tietämättään. Tarkempi erittely ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta maksuhäiriömerkintä voidaan rekisteröidä, on eritelty luottotieto- ja henkilötietolaissa.

Maksumerkinnän saaneelle henkilölle lähetetään tieto merkinnästä, josta selviää muun muassa merkinnän talletusaika rekisterissä.

Pyynnöstä rekisteriin voidaan liittää merkintä maksuhäiriön maksusta ja siihen johtaneesta syystä kuten takauksesta. Itse merkintä kuitenkin pysyy rekisterissä lisätiedosta huolimatta. Tyypillisesti merkintä säilyy rekisterissä 2-3 vuotta ja jokainen uusi merkintä pidentää säilytysaikaa.

Maksuhäiriömerkinnän seuraukset

Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää monella tavalla, koska esimerkiksi vuokra-asuntoa ja luottokorttia voi olla vaikea tai mahdoton saada eikä osamaksulla tai velaksi ostaminen onnistu.

Myös työnantajat tarkistavat yleensä työnhakijoiden luottotiedot, joten merkintä voi vaikeuttaa työnsaantia.

Yleensä maksuhäiriömerkinnän saanut yksityishenkilö menettää pankki- ja luottokorttinsa ja käyttöön voi saada vain automaattikortin, jossa ei ole luotto-ominaisuutta.

Myös moniin hankintoihin ja arkielämänkin tarpeisiin kuten puhelinliittymän ja vakuutusten ylläpitoon saatetaan vaatia vakuuksia tai ennakkomaksuja.

Kommentoi

captcha *