Maksusuunnitelma

Kun henkilö laiminlyö maksuvelvoitteensa, saatava siirtyy ulosottoon, eli ulosottoviranomaisten perittäväksi. Pyrkimyksenä on aina yrittää vapaaehtoista suoritusta ennen kuin omaisuutta aletaan ulosmitata.

Tätä varten ulosottoviranomainen tekee velallisen kanssa kirjallisen maksusuunnitelman, jos voidaan näyttää toteen, että velallisen on mahdollista selvitä maksuvelvoitteestaan kohtuullisessa ajassa. Maksusuunnitelman takauksena voidaan käyttää ulosmitattua omaisuutta.

Maksusuunnitelman periaate

Maksusuunnitelman tarkoituksena on sopia yhdessä velallisen kanssa sopiva aikataulu velan hoitamiseksi ilman omaisuuden ulosmittausta.

Velkaa ei siis peritä suoraan palkasta, eläkkeestä tai elinkeinotulosta vaan ulosottoviranomaisen kanssa sovitaan maksuaikataulusta ja kuukausieristä, joista tulee pitää kiinni. Maksusuunnitelmaan voi sisältyä maksuvapaita kuukausia samoin ehdoin kuin palkan ulosmittauksessakin.

Maksuerät tulee sopia sellaisiksi, että rahaa jää normaaliin elämiseen, mutta velka kuitenkin lyhenee kohtuullisessa ajassa. Joustoa saa yleensä parhaiten, kun pystyy osoittamaan oman maksuhalukkuutensa. Laissa on määrätty myös tietyt suojaosat, jolla taataan tietty perustulotaso.

Toisin sanoen henkilölle tulee jäädä kohtuullisesti rahaa normaaliin elämiseen: koko palkkaa ei koskaan voida periä, vaan henkilöllä on aina oikeus suojarajojen mukaiseen tulotasoon. Suojaosuuden tarkkaan määrään vaikuttaa muun muassa perhetilanne, eli lähinnä siviilisääty ja elätettävien suiden lukumäärä.

Palkan ulosmittaus vai maksusuunnitelma?

Palkan tai muun tulon ulosmittauksen ja maksusuunnitelman suurin ero on siinä, ettei työnantajalle tarvitse ilmoittaa jälkimmäisestä lainkaan.

Maksusuunnitelma on myös mahdollista sopia kevyemmäksi kuin palkan ulosmittaus, jolloin elämän kokonaisvaltainen hallinta helpottuu.

Maksusuunnitelma voidaan myös toteuttaa yhdessä ulosmittauksen kanssa, jolloin maksusuunnitelman ylittävä osa velasta kuitataan omaisuuden ulosmittauksella.

Omaisuutta voidaan ulosmitata myös maksusuunnitelman vakuudeksi, jolloin ulosmitattu omaisuus myydään, jos velallinen ei noudata maksusuunnitelmaa. Maksusuunnitelma voi raueta myös, jos velallisen velkataakka kasvaa tai hän hoitaa omaisuuttaan muulla tavoin huonosti.

Kommentoi

captcha *