Perintä prosessina

Perinnällä tarkoitetaan maksamattomien saatavien perimistä velalliselta vapaaehtoisuuteen pohjautuvin keinoin. Perintä on Suomessa luvanvaraista toimintaa, jota harjoittaa yritysten puolesta tyypillisesti perintätoimistot. Perintäprosessista on säädetty perintälaissa, minkä lisäksi perinnässä tulee noudattaa hyvää perintätapaa. Esimerkiksi perinnästä velalliselle aiheutuvien kulujen kohtuullisuudesta on säädetty tarkasti laissa.

Maksumuistutus

Perintäprosessi aloitetaan tyypillisesti maksumuistutuksella, jonka perintätoimisto tai velkojayritys lähettää maksumuistutuspalvelun kautta. kahden viikon sisällä laskun tai muun maksusuorituksen erääntymisestä. Maksumuistutuksia voidaan lähettää velalliselle 1-2 kappaletta ennen varsinaisten perintätoimien aloittamista ja niistä voidaan veloittaa korkeintaan viisi euroa kappaleelta, mikäli laissa mainitut aikarajat täyttyvät. Maksumuistutukset lähettää tyypillisesti velkojayritys, jonka jälkeen asia siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi.

Kirje- ja puhelinperintä

Varsinaisen perinnän yleisimpiä muotoja ovat kirje- ja puhelinperintä, joita voidaan käyttää myös yhdessä tehokkuuden parantamiseksi. Puhelinperinnän etuna on puheyhteys velalliseen, jolloin maksun viivästymisen syytä päästään selvittämään yhdessä velallisen kanssa ja voidaan aloittaa mahdolliset neuvottelut maksusuunnitelman tekemisestä.

Samalla pystytään arvioimaan velallisen maksukykyä ja -halukkuutta paremmin kuin puhtaassa kirjeperinnässä, joka muistuttaa luonteeltaan maksumuistutuksia. Kirjeperinnän pelotevaikutus on kuitenkin maksumuistutuksia suurempi, koska perinnän seuraavana vaiheena on viedä asia oikeuden käsiteltäväksi, jolloin asiasta velalliselle aiheutuvat kustannukset väistämättä kasvavat.

Jos maksun viivästymisen syynä on esimerkiksi työttömäksi joutuminen, vakava sairaus tai muu yllättävä elämäntilanteen muutos, tästä kannattaa aina kertoa velkojalle lieventävänä asianhaarana. Yhteistyöhalukkuus auttaa yleensä aina välttämään oikeustoimet ja saavuttamaan kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Oikeustoimet

Jos velallista ei yrityksistä huolimatta saada maksamaan velkaansa pois, perinnässä siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli asia saatetaan oikeuden ratkaistavaksi. Tällöin perintälakia ei enää sovelleta eikä asiaa enää voida sopia velallisen ja velkojan välillä.

Oikeudenpäätös johtaa lähes aina maksuhäiriömerkintään, millä on kauaskantoisia vaikutuksia velallisen tulevan elämän kannalta. Laskut ja muut maksamattomat saatavat kannattaakin aina pyrkiä maksamaan velalliselle takaisin vapaaehtoisesti yhdessä sovitus maksusuunnitelman mukaisesti.

Kommentoi

captcha *