Puhelinperintä

Perinteisen kirjeperinnän ohella tai lisäksi voidaan turvautua puhelinperintään, eli velalliseen pyritään vaikuttamaan henkilökohtaisesti puhelimen välityksellä.

Tavoitteena on solmia velallisen kanssa maksusopimus, jolla velka voidaan hoitaa pois vapaaehtoisesti ilman ulosottoa ja maksuhäiriömerkintöjä. Ulosoton välttäminen säästää myös aikaa ja rahaa – sekä velallisen että velkojan kannalta.

Puhelinperinnän periaate

Puhelinperintää käytetään tyypillisesti kirjeperinnän lisänä, jolloin ne tukevat ja tehostavat toisiaan. Puhelinperinnästä aiheutuvat kulut lisätään velalliselta perittäviin perintäkuluihin.

Puhelinperintää hoitavat erityisesti alaan perehtyneet perintäyritykset kuten OK Perintä, Duettogroup ja Europerintä. Yleensä puhelinperintää ei käytetä, kun perittävä rahasumma on hyvin pieni (alle sata euroa).

Puhelinperinnässä velallista tavoitellaan tiedossa olevista ja yleisistä numeropalveluista hankituista puhelinnumeroista. Tavoitteena on päästä keskusteluyhteyteen velallisen kanssa, jotta voidaan selvittää maksuvelvoitteen laiminlyöntiin johtaneet syyt ja maksuun mahdollisesti liittyvät epäselvyydet sekä sopia uudesta velan takaisinmaksupäivästä tai aikataulusta.

Tarkoituksena on siis vakuuttaa velallinen siitä, että velan hoitaminen on hänen omien etujensa mukaista ja varmistaa velkojan etu. Puhelimen kautta voidaan myös kartoittaa velallisen maksukykyä ja -halua ja arvioida luotettavasti perinnän onnistumisen todennäköisyyttä.

Mitä puhelinperinnän jälkeen?

Jos velallisen kanssa päästään sopimukseen velan takaisinmaksusta ja sen aikataulusta, mutta hän ei noudata tehtyä maksusuunnitelmaa, voidaan puhelinperintää jatkaa tai aloittaa viranomaistoimenpiteet velan takaisinperimiseksi.

Kun asia on siirretty ulosottoviranomaisen hoidettavaksi, ei velkaa enää voida sopia vapaaehtoisjärjestelyin velallisen ja velkojan välillä.

Velan siirtäminen ulosottoon tarkoittaa kuitenkin velallisen kannalta lisäkustannuksia muun muassa oikeudenkäyntikulujen kautta, joten velallisen kannalta maksusta olisi järkevintä sopia yhdessä velkojan kanssa.

Kannattaa myös muistaa, että erääntyneistä saatavista kertyy kaiken aikaa korkoa ja ulosottoon edetessään veloista tulee myös maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin.Maksuhäiriömerkintä puolestaan vaikeuttaa elämää huomattavasti monella tapaa.

Kommentoi

captcha *