Tällainen on uusi perintälaki

Vuosi sitten 16.3.2013 Suomi uudisti perintälakiaan. Tämä on herättänyt paljon keskustelua, mutta kuluttajan kannalta muutos on pääasiassa suotuisa. Mutta mikä oikeastaan muuttui? Monikin asia. Lue tämä, niin tiedät, miltä sinun oikeutesi velallisena nykyään näyttävät.

Hyvä perintätapa kirjattiin lakiin

Uuteen lakiin kirjattiin hyviä perintätapoja, jotka olivat jo aiemmin osa käytäntöä, mutta joita ei ollut kirjoitettu ylös virallisina määräyksinä:

ñ Hyvän perintätavan mukaan perintätoimisto ei saa antaa harhaanjohtavaa tietoa.

ñ Vanhentunutta tai muuten päättynyttä velkaa ei saa periä, ei myöskään riitautettua saatavaa.

ñ Maksujärjestelyihin on suhtauduttava yleisesti ottaen vastuullisesti.

Nyt velallinen voi itse hakea maksutuomiota

Aiemmin vain velkoja on voinut hakea perinnän keskeyttämistä ja siirtämistä ulosottoon. Nykyään myös velallinen voi hakea maksutuomiota. Tämä saattaa helpottaa ylivoimaisesta velasta selviytymistä ja myös lisätä mahdollisuuksia maksujärjestelyihin. Perintätoimisto on velvollinen ilmoittamaan velalliselle hänen oikeudestaan keskeyttää perintäprosessi.

Perinnän voi keskeyttää vasta, kun koko velka on erääntynyt.

Perintäkulujen enimmäismääriä rajoitettiin

Monia perintäkulujen osia rajoitettiin uudessa laissa. Esimerkiksi maksuajan pidennyksestä saa periä enintään viiden euron lisäkulut, mutta pidennyksen on oltava vähintään 14 vuorokautta.

Perintäyritys ei saa nykyään laskuttaa kuluja useammasta kuin kahdesta maksuvaatimuksesta ja maksusuunnitelmasta. Aiemmin niiden määrää ei oltu rajoitettu ja etenkin pienet velat saattoivat helposti perinnässä paisua moninkertaisiksi.

Velka lyhenee edullisemmassa järjestyksessä

Nykyään velallisen maksusuoritukset lyhentävät velkaa seuraavassa järjestyksessä:

  1. velan korko
  2. velkapääoma
  3. perintäkulujen korko
  4. perintäkulujen pääoma

Tämä järjestely nopeuttaa varsinaisen velan lyhentämistä. Tästä säännöstä saa poiketa vain, jos se on velalliselle edullisempaa.

Maksamattomat perintäkulut käsitellään muun velan kanssa

Aiemmin velan perintäkuluja ei ole ulosoton yhteydessä laskettu mukaan velkapääomaan. Tämä on voinut johtaa sekaannuksiin. Uuden lain mukaan perintäkulut voi laittaa ulosottoon vain osana koko velkaa. Perintätoimisto ei voi määrätä perintäkuluja ulosottoon, jollei varsinainen velka ole myös ulosotossa.

Velalliselta ei saa myöskään periä enempää kuluja mitä velkoja maksaa perintätoimistolle.

Lue lisää:

Laki saatavien perinnästä (Finlex)

Perintälaki uudistui (Takuu-Säätiö)

Kommentoi

captcha *