Miten perintä toimii?

Laskun maksaminen voi myöhästyä tai jäädä kokonaan maksamatta, ja syitä tähän on useita. Yleisin syy lienee yksinkertaisesti laskun eräpäivän unohtaminen, joka yleensä korjaantuu helpoiten sillä, että lasku maksetaan pikimmiten pois. Joissakin tapauksissa myöhästyneenkään laskun maksaminen ei kuitenkaan onnistu, syynä voi olla esimerkiksi muuttunut taloudellinen tilanne, joka johtaa siihen, että laskua ei pystytä maksamaan ollenkaan.

Maksamaton lasku ei johda automaattisesti maksuhäiriömerkintään, sillä prosessi näiden kahden tapahtuman välillä on pitkä ja monivaiheinen. Yleensä yhteyden ottaminen laskun myöntäneeseen tahoon mahdollisimman pian auttaa ratkaisemaan tilanteen ennen kuin lasku siirretään perintään. Tässä mielessä oma-aloitteisuus ja halu ratkaisujen löytämiseen on tärkeää.

Joissakin tapauksissa voi kuitenkin käydä niin, että lasku siirtyy perintään. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, miten maksamaton lasku siirtyy perintään, eli miten perintä käytännössä toimii. Ennen artikkelin lukemista on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tämä kuvaus koskee yleisellä tasolla yksityishenkilöitä koskevaa perintäprosessia, mutta monissa tapauksissa esimerkiksi julkisia palveluita koskevat maksamattomat maksut on mahdollista siirtää ulosottoon ilman erillistä tuomiota.

Näin perintä toimii

1. Lasku saapuu

Saat laskun kotiisi valitsemallasi tavalla. Lasku voi olla esimerkiksi paperinen lasku, joka lähetetään postilaatikkoosi. Suurin osa sekä julkisen että yksityisen puolen yrityksistä ja organisaatioista on kuitenkin siirtynyt e-laskuun tai sähköpostiin lähetettävään laskuun, joka voidaan luoda ja lähettää kuluttajalle välittömästi palvelun tai tuotteen tilauksen jälkeen. Näet laskusta aina laskun eräpäivän. Laskun eräpäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin lasku tulee viimeistään maksaa. Laskun voi kuitenkin maksaa myös ennen viimeistä eräpäivää.

2. Maksumuistutus

Jos et ole syystä tai toisesta maksanut laskua sen viimeiseen eräpäivään mennessä, sinulla on vielä mahdollisuus maksaa lasku myöhässä ilman, että joudut maksamaan siitä muistutusmaksuja tai viivästyskorkoa. Tämä riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten sinua laskuttava taho toimii. Jotkut yritykset lisäävät myöhästyneeseen laskuun heti seuraavasta päivästä lähtien viivästyskorkoa, joka kasvaa sitä mukaan, mitä myöhemmäksi laskun maksaminen sijoittuu. Näin toimivat esimerkiksi luottokorttiyhtiöt ja osamaksusopimukset. Toiset yritykset saattavat odottaa useiden päivien ajan ennen kuin myöhästyneeseen laskuun alkaa kertyä viivästysmaksuja. Tästä esimerkkinä puhelinoperaattorit.

Jos laskua ei makseta myöhästymisestä huolimatta, saat noin 14 päivän päästä maksumuistutuksen siitä, kun alkuperäisen laskun eräpäivä on mennyt umpeen. Tämä maksumuistutus voi sisältää yrityksen veloittaman viivästyskoron esimerkiksi maksamattoman luottokorttilaskun tapauksessa sekä enintään 5 euron edestä muistutuskuluja. Jos et maksa laskua ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen korkoineen ja kuluineen, sinulle voidaan lähettää vielä toinen maksumuistutus 14 päivän päästä siitä, kun ensimmäinen maksumuistutus on lähetetty.

3. Ensimmäinen perintäkirje

Jos et maksa laskua maksumuistutuksista huolimatta, lasku siirtyy tässä vaiheessa perintätoimiston käsittelyyn. Perintätoimiston tehtävänä on lähettää sinulle ensimmäinen perintäkirje noin neljän viikon kuluttua siitä, kun alkuperäisen laskun eräpäivä on mennyt umpeen.

4. Toinen perintäkirje

Tässä vaiheessa, jos lasku on edelleen maksamatta, perintätoimisto voi lähettää sinulle vielä toisen perintäkirjeen noin kuuden viikon kuluttua siitä, kun laskun alkuperäinen eräpäivä on mennyt umpeen, eli toisin sanoen kaksi viikkoa siitä, kun ensimmäinen perintäkirje on lähetetty. Sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä perintätoimistoon ja sopia uuden maksusuunnitelman tekemisestä, jos varasi eivät riitä laskun maksamiseen kerralla. Vaikka perintätoimisto vastaa laskun perimisestä kokonaisuudessaan, sen tehtävänä on myös auttaa kuluttajia löytämään mahdollisimman sopiva ratkaisu velallisen omaan tilanteeseen nähden. Viimeistään tässä vaiheessa yhteyden ottaminen perintätoimistoon on siis äärimmäisen tärkeää.

5. Haaste

Kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa ja perintätoimiston lähettämästä toisesta maksuvaatimuksesta vähintään kaksi viikkoa, laskulle voidaan hakea perintää käräjäoikeuden tuomion kautta. Tässä vaiheessa käräjäoikeus lähettää sinulle tiedoksiannon haasteesta. Sinulla on 14 päivää aikaa vastata haasteeseen, mutta mikäli et tee niin, käräjäoikeudella on oikeus antaa haasteesta yksipuolinen tuomio, jonka seurauksena saat maksamattomasta laskusta maksuhäiriömerkinnän luottotietoihisi. Et voi enää tässä vaiheessa sopia perintätoimiston kanssa uudesta maksusuunnitelmasta, vaan velka tulee maksettavaksesi kerralla korkoineen ja kuluineen.

Sinulla on mahdollisuus riitauttaa käräjäoikeuden antama tuomio, jos annettu tuomio on mielestäsi perusteeton. Tällöin asian käsittely siirtyy riita-asiana tuomioistuimeen. Aina tuomiota ei kuitenkaan ole mahdollista riitauttaa, sillä mikäli haluat, että asia siirtyy tuomioistuimen käsittelyyn, sinun on esitettävä väitteillesi pätevät perustelut. Jos tuomioistuin hyväksyy perustelusi, voit sopia vielä velan takaisinmaksusta perintötoimiston kanssa, mutta maksuhäiriömerkinnältä tässä vaiheessa on yleensä mahdotonta välttyä, ellet sitten päätä maksaa velkaasi välittömästi ja kokonaisuudessaan pois.

On tärkeää, että pyrit estämään maksamattoman laskun siirtymistä käräjäoikeuden käsittelyyn, sillä tällöin alkuperäisen laskun summa kasvaa yleensä kohtuuttoman suureksi. Muutaman kymmenen euron arvoinen lasku voi esimerkiksi nousta satoihin euroihin, sillä muistutusmaksujen ja viivästyskoron lisäksi joudut maksamaan myös haastehakemuksesta ja oikeudenkäynnistä koituneet kulut, jotka ovat tapauksesta riippuen noin 100-200 euroa.

6. Ulosotto

Käräjäoikeuden antama tuomio siirtää laskun ulosottoon. Käräjäoikeuden tuomio on aina laillinen peruste sille, että ulosottomies voi periä velkasi ulosmittauksen kautta. Tässä vaiheessa ulosottomies lähettää sinulle vireilletuloilmoituksen, josta näet nykyistä velkaasi koskevat tiedot. Saat vireilletuloilmoituksessa myös maksukehotuksen. Tässä vaiheessa voit maksaa koko velan vapaaehtoisesti pois, mutta mikäli et tee niin, ulosottomies voi periä velan tuloistasi, tai mikäli tulosi eivät riitä, myös omaisuuttasi voidaan joutua ulosmittaamaan velan kokonaissumman kattamiseksi.

Yhteenveto

Kuten alussa jo mainittiin, edellä esitetty perintäprosessi ei koske julkisen puolen maksamattomia laskuja, kuten valtion ja kunnan perimiä maksuja. Näihin kuuluvat esimerkiksi liikennesakot, verot, pakolliset vakuutukset, kuten liikennevakuutusmaksut, sekä julkista terveydenhuoltoa koskevat maksut, kuten potilasmaksut ja laboratoriokulut. Näissä tapauksissa perintä toimii hieman toisella tavalla, sillä tällöin velkasi voidaan yleensä siirtää ulosottoon ilman erillistä käräjäoikeuden antamaa päätöstä. Tällöin onkin tarpeen ottaa yhteyttä laskuttavaan tahoon mahdollisimman pian, sillä nämä laskut johtavat maksuhäiriömerkintään huomattavasti nopeammin.

Vaikka maksuhäiriömerkintä ei merkitse maailmanloppua, vie sen katoaminen omista luottotiedoista aikaa. Maksuhäiriömerkintä voi esimerkiksi vaikeuttaa lainan tai vuokra-asunnon saamista. Luottotiedottoman on myös vaikeampaa solmia osamaksusopimuksia, hakea luottokorttia, saada sähkösopimusta tai kiinteä netti- tai puhelinliittymää. Arkipäiväinen elämä voi siis vaikeutua huomattavalla tavalla, ja tästä syystä laskut kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan maksaa ajoissa pois.

Pidä myös mielessä, että vaikka alkuperäinen eräpäivä olisi mennyt jo umpeen, sinulla on edelleen lukuisia tilaisuuksia sovitella itsellesi uusi maksupäivä. Voit ensin ottaa yhtyettä laskun myöntäneeseen tahoon ja pyrkiä sopimaan uudesta eräpäivästä, mutta mikäli maksamaton lasku on jo ehtinyt siirtyä perintään, voit vielä olla yhteydessä perintötoimistoon ja sopia heidän kanssaan uudesta maksuaikataulusta. Jos maksamaton lasku siirtyy käräjäoikeuteen ja tätä kautta ulosottoon, joudut todennäköisesti maksamaan velastasi moninkertaisen summan. Tästä syystä on tärkeää, että toimit ajoissa ja pyrit hakemaan oma-aloitteisesti uusia ratkaisuja laskun maksamiseksi ennen kuin velka siirtyy ulosottoon.

Laskujen eräpäivissä pysymiseen voi auttaa esimerkiksi muistutuksen lisääminen puhelimeen päivää ennen eräpäivää. Jos sinulla on tapana tilata laskulla paljon tuotteita tai palveluita, pyri aina sovittamaan laskun maksaminen esimerkiksi palkkapäivän tai tukienmaksupäivän yhteyteen, vaikka laskun eräpäivä olisi huomattavasti myöhemmin. Tällä tapaa varmistat, että sinulla on rahaa tilillä laskujen maksamista varten.